O nás

◾Společnost K-Pro Soft. spol. s r.o. byla založena v roce 1996 se sídlem v Bílině, okres Teplice v Čechách.
◾Předmětem podnikání společnosti je tvorba programů a jejich implementace do primárních technologických procesů v průmyslu s následným zpracováním dat.
◾Využíváme nejnovější produkty a poznatky v oboru průmyslové automatizace. Jsme schopni reagovat na jakékoliv požadavky zákazníka a to od dodavatelských služeb, konzultace až po ucelené systémy na klíč.
◾Specifické podmínky a prostředí průmyslu vyžadují individuální řešení při tvorbě aplikací. Tuto problematiku společně s posunem technologických možností sleduje a na ní je zaměřeno oddělení vývoje.
◾Zákazníkům nabízíme vždy ta nejlepší a nejmodernější technologická řešení.
◾Individuální řešení při tvorbě aplikací a řešení jednotlivých zakázek úzce souvisí s komunikací se zákazníkem. Individuální přístup, kompletní technická podpora a servis se staly v maximální možné míře nedílnou součástí filozofie naší společnosti.
◾Velký důraz je kladen na odbornost našich zaměstnanců.
◾Od června 2003 je ve společnosti zaveden systém kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009, ISO-CZ, ISO-ENG.
◾Od ledna 2004 jsme výhradními zastupiteli společnosti Solartron Metrology pro Českou a Slovenskou republiku.
◾Od prosince 2011 jsme se stali akreditovanou kalibrační laboratoří 2363 pro kalibraci induktivních snímačů délky.