Seznam produktů

Plně automatické systémy pro měření rozměru
◾kompaktní výkonný průmyslový systém se všemi komponenty umístěnými ve společném klimatizovaném rozvaděči
◾systém je určen pro náročné výrobní provozy
◾rychlost měřícího cyklu umožňuje 100% kontrolu výroby, SPC statictické řízení výroby
◾systém je vhodný pro různé aplikace - např. vytěžování dat z výroby, kontrolu výroby, automatizaci výrobních postupů, atd.
◾spolu s programovým vybavením SampleFX se mohou data pro SPC zpracovávat z analogových/digitálních
snímačů délky, sériového rozhraní, ručního zadávání dat a digitálních vstupně/výstupních signálů

Systémy pro kompletní kontrolu topného rastru vyhřívaných skel při sériové výrobě
◾kompaktní průmyslový systém se všemi komponenty umístěnými ve společném rozvaděči
◾je určen pro kontrolu topného rastru vyhřívaných skel (např. automobilových) během výroby
◾rychlost měřícího cyklu umožňuje 100% kontrolu výroby
◾automatické měření odporu topného rastru (např. vyhřívaných autoskel), zátěžový test
◾kontrolu počtu a kontinuity jednotlivých topných vodičů, antén