Měření parametrů skel

MasterLine SPC a MTR50 - Systémy pro kompletní kontrolu topného rastru vyhřívaných skel při sériové výrobě
◾kompaktní průmyslový systém se všemi komponenty umístěnými ve společném rozvaděči
◾je určen pro kontrolu topného rastru vyhřívaných skel (např. automobilových) během výroby
◾rychlost měřícího cyklu umožňuje 100% kontrolu výroby
◾automatické měření odporu topného rastru (např. vyhřívaných autoskel), zátěžový test
◾kontrolu počtu a kontinuity jednotlivých topných vodičů, antén